Služby

Rozsah a forma pomoci a podpory poskytnuté prostřednictvím našich sociálních služeb zachovává lidskou důstojnost.

Pomoc vychází z individuálních potřeb jedinců, působí aktivně, podporuje rozvoj samostatnosti, motivuje k činnostem vedoucím k sociálnímu začleňování.

Přesunout se na začátek